top of page
Things-You-Should-Not-Do-After-a-Massage-Therapy_edited.jpg

Бариа засал

Шимжүүлэх бариа /сүү, тос, шөлөн бариа/:
     Монголын уламжлалт анагаах ухааны оношлогоонд тулгуурлан, хий арвидсан, ядаргаа сульдал урхаг өвчний үед тамиржуулан, шимжүүлэх сэргээх үйлдэлтэй эмчилгээний арга болно. Суваг хэрдэсийн дагууд өдөөх, эрчимжүүлэх илэх, нухах, үрэх аргаар биеийн хий шар бадганы тэнцвэрт байдлыг бий болгож биеийг бүхэлд  тайвшруулах, мэдрэл булчингийн үйл ажиллагааг сэргээнэ.

bottom of page