top of page

Эмэгтэйчүүд эмчилгээ

    Анхдагч болон хоёрдогч үргүйдэл, сарын тэмдэг алдагдах, умай, умайн дайврын архаг үрэвсэл зэрэгт шавраар тампон тавьж физик эмчилгээ, электрофорез эмчилгээтэй хавсруулан хийдэг.

    Эмэгтэйчүүдийн эмчилгээг 1972 оноос эхлэн хийж одоо хүртэл үр дүнгээ өгсөөр байгаа нь үтрээний ЭХО, мазокны шинжилгээ өвчний түүхээс авч үзвэл рашаан шавар нь үтрээнд цочрол өгч цусан хангамжийг сайжруулж умайн эпителийн нөхөн төлжилтийг сайжруулдаг.

    Нөхрийнхөө хамт ирвэл илүү үр дүнтэй эр үрийн хөдлөх чадвар, бэлгийн чадавхыг сайжруулдаг.

bottom of page