top of page

Энгийн 2 ортой өрөө

Хүний тоо: 2     Үнэ: Тэтгэврийн хүн 490,000 ₮   (7 хоног)      Хүүхэд: 0-1 настай  100,000 ₮  

                                        ЭМД төлдөг бол 490,000 ₮                                       2-6 настай  220,000 ₮

                                                                                                                                                               7-12 настай 300,000 ₮

Манай өрөөнүүд нь зурагт,  ариун цэврийн өрөөтэй

Бүх өрөөнд тамхи татахыг хориглоно.

Эрүүл мэндийн даатгалаа 2019 оноос тасралтгүй төлөөгүй бол дээрх үнэ дээр 250,000 төгрөг нэмж төлнө.

Тэтгэвэрийн болон группт багтах хүмүүс үндсэн төлбөрөө төлж, сувилуулж дууссаны дараа хорооны халамжаас нийт төлбөрийн 50% болон автобусны нэг талын зардлыг буцааж авах боломжтой.

bottom of page